clanak False

Registar sportskih djelatnosti - fizičke osobe

29.02.2024.
Sukladno članku 2. Pravilnika o Registru samostalne sportske djelatnosti (NN 91/2023), u Registar se upisuje fizička osoba koja sudjeluje u sustavu sporta:
– sportaš
– instruktor
– trener
– kineziterapeut.
Registar se sastoji od Podregistra samostalne sportske djelatnosti sportaša (u daljnjem tekstu: Podregistar sportaša) i Podregistra samostalne sportske djelatnosti stručnih kadrova u sportu (u daljnjem tekstu: Podregistar stručnih kadrova).
U Podregistar sportaša upisuje se sportaš koji se bavi sportskim djelatnostima sudjelovanja u sportskom natjecanju i sportskoj pripremi.
U Podregistar stručnih kadrova upisuju se instruktor, trener i kineziterapeut, koji obavljaju neku od sportskih djelatnosti:
– sportska priprema
– zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje: sportska rekreacija i/ili kineziterapija
– sportska poduka.
 
Izvadak iz Registra izdaje se, u obliku elektroničkog zapisa iz Registra samostalne sportske djelatnosti putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu i sadrži sljedeće podatke:
– ime i prezime
– osobni identifikacijski broj
– naziv podregistra
– prebivalište (ulica i broj, poštanski broj i mjesto)
– registarski broj
– datum upisa
– sportska djelatnost
– datum izdavanja izvatka.
 
Registar vodi upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema prebivalištu fizičke osobe, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na sportske djelatnosti.
Dokumentacija potrebna za upis/brisanje/promjenu podataka navedena je u obrascima zahtjeva.

Sukladno Pravilniku zahtjevi za hrvatske državljane i strance koji imaju dodijeljenu vjerodajnicu za sustav E-građani podnose se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, kojemu možete pristupiti na sljedećoj poveznici:  
https://sport.gov.hr/#/home
 
Nakon prijave u sustav s dodijeljenom vjerodajnicom, s lijeve strane ponudit će se mogućnost odabira Registra samostalne sportske djelatnosti, u kojem izborniku odaberete „Stručni kadar“ ili „Sportaš“ -> predaj zahtjev za upis/brisanje/promjenu podataka.
Kada rješenje po predanom zahtjevu bude izrađeno, isto će biti vidljivo na gore navedenoj poveznici te se smatra dostavljeno danom dostave u pretinac.
Strani državljani koji nemaju dodijeljenu vjerodajnicu zahtjev mogu podnijeti putem mail adrese: martina.zrvnar@zagreb.hr /osobno dostaviti/poslati putem pošte na adresu Vlaška ulica 106-108.
 
Uz zahtjev za upis dostavlja se i potpisana Izjava da osoba nema zapreke za obavljanje poslova propisanih člankom 111. Zakona o sportu (obrazac izjave nalazi se na dnu stranice).

Zahtjevi:
Zahtjev za upis u Registar samostalne sportske djelatnosti - Podregistar samostalne sportske djelatnosti sportaša
Zahtjev za upis u Registar samostalne sportske djelatnosti - Podregistar samostalne sportske djelatnosti stručnog kadra u sportu
Zahtjev za brisanje iz Registra samostalne sportske djelatnosti
Zahtjev za promjenom podataka u Registru samostalne sportske djelatnosti (popuniti samo one podatke koji se mijenjaju)
- Zahtjev za izdavanje izvatka
- Izjava da nema zapreka sukladno čl. 111 Zakona o sportu