clanak False

Pripremni sastanak za izradu Strategije urbane aglomeracije

19.04.2017.
U četvrtak, 9. srpnja 2015. u prostoru Stare gradske vijećnice održan je prvi u nizu sastanaka predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave šireg zagrebačkog područja, čiji je glavni cilj usuglašavanje stajališta pri formiranju urbane aglomeracije, te zajednički rad na uspostavi suradnje za korištenje sredstava Europske unije.
Prisutne je pozdravio gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić koji je naglasio da bi se predstavnici trebali okupljati češće, a ne samo kada su tema urbane aglomeracije, u svrhu što bolje međusobne suradnje. Moderatorice sastanka bile su pročelnica Ureda za programe i projekte EU Jelena Ricov i pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Jadranka Veselić Bruvo.

Pročelnica Ricov je održala kratku prezentaciju kojoj je svrha bila informirati prisutne o novom mehanizmu za korištenje EU fondova -  ITU (mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju u najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj. ITU mehanizam je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao generatora gospodarskog razvoja, a Republika Hrvatska upravo preko ovog mehanizma provodi koncept održivog urbanog razvoja. Izrada Strategije razvoja urbanih područja je preduvjet za prijavu gradova na natječaj Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Pročelnica Veselić Bruvo je održala prezentaciju „Zajednička polazišta za izradu strategije održivog razvoja zagrebačke aglomeracije“ koja obuhvaća prostorni obuhvat, vrijednosti i resurse, uporišta i postupak strateškog planiranja. Naglasila je da je zajednički cilj sudionika ovog projekta definiranje zajedničkog interesa, uspostava Zagrebačke aglomeracije i partnerstva za održivi urbani razvoj, priprema Strategije razvoja urbanog područja, te u konačnici prihvaćanje navedene Strategije. Osim migracija, šire zagrebačko područje je povezano i trima zajedničkim temama, a to su: gospodarstvo, promet i infrastruktura, te zaštita okoliša i održivost prirodnih resursa.
S obzirom na nužnost zajedničke suradnje, jedinicama lokalne samouprave dana je mogućnost iskaza interesa za sudjelovanje u obuhvatu buduće Zagrebačke aglomeracije. Prijedlog dopisa odnosno iskaza interesa potrebno je bilo potpisati do kraja srpnja, a za jesen je planirano održavanje radionice na kojoj će sudjelovati svi potpisnici prijedloga – zainteresirani dionici u procesu izrade Strategije održivog razvoja Zagrebačke aglomeracije.


prezentacija Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada