clanak False

Održana 9. sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba

26.02.2014.

              

U prostorima Tribine Grada Zagreba 26. veljače održana je 9. sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba. Partnersko vijeće imenovano je za osiguravanje konsenzusa među relevantnim dionicima u procesu utvrđivanja i ostvarivanja zajedničke vizije razvoja Grada Zagreba, sa zadaćom aktivnog djelovanja u svim fazama izrade i provedbe ZagrebPlana.

 

Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Jadranka Veselić Bruvo uvodno je predstavila novoimenovane članove: Slobodana Ljubičića, predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga, Vladu Korbara, sindikalnog povjerenika Podružnice Sindikata Gradske uprave Grada Zagreba, Krunoslava Kneževića, predstojnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zagreb i Snježanu Malić-Limari, ravnateljicu JU Park prirode Medvednica.

Partnersko vijeće je informirano o produljenju Razvojne strategije Grada Zagreba do kraja 2014. godine, koje je Gradska skupština Grada Zagreba, temeljem Naputka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, donijela na 11. sjednici 6. veljače 2014. Vijeće je jednoglasno prihvatilo informaciju.

Partnerskom vijeću predstavljena su dva značajna razvojna projekta: Sjeverozapadna Hrvatska - Regija digitalnih muzeja i Zagrebački kreativni klaster Gredelj, kojima je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dodijelilo tehničku pomoć u pripremi i razradi, kako bi se mogli aplicirati za sufinanciranje iz fondova EU u razdoblju 2014.-2020. U razradi projekta Sjeverozapadna Hrvatska - Regija digitalnih muzeja sudjeluju brojni regionalni partneri, a Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba imenovan je koordinatorom procesa pripreme na razini Sjeverozapadne Hrvatske. Oba projekta je predstavila koordinatorica mr.sc. Irena Matković.

Prezentirana je, također, Analiza namjene površina i stanovništva Grada Zagreba 2011. koju je izradio Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, a koordinirao voditelj Odjela za prostorne informacije i istraživanja, mr.sc. Darko Šiško. Navedena analiza izrađena je na temelju Analize postojećeg stanja namjene površina i urbanih gustoća 2011. Članovi vijeća istaknuli su da je ova analiza, koja daje uvid u stvarno stanje prostora Grada Zagreba, vrlo koristan dokument i podloga za daljnje potrebe planiranja, upravljanja i zaštite.

O trenutnom stanju projekta Kampus Borongaj Partnersko vijeće je izvijestio prorektor Sveučilišta u Zagrebu za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju, član Patnerskog vijeća prof.dr.sc. Bojan Baletić.

Nakon održanih prezentacija Partnersko vijeće je zaključilo da podržava sve prezentirane projekte.

U nastavku je voditeljica Odjela za koordinaciju i praćenje provedbe strategijskih odluka, planova i projekata, Karolina Bui izvijestila Partnersko vijeće o rezultatima provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za 2012. te je vijeće jednoglasno prihvatilo Izvješće. Praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi u djelokrugu je rada Partnerskog vijeća i o ove dvije teme Ured informira Vijeće najmanje jednom godišnje.

Temelj aktivnosti Partnerskog vijeća u slijedećm razdoblju bit će aktivno sudjelovanje na izradi ZagrebPlana 2020 te su članovi informirani o budućim koracima izrade. Prvi korak bit će rasprava o provedenoj osnovnoj analizi, a neki od sljedećih su radionice na temu SWOT analize i predlaganje vizije i ciljeva razvoja. Takve radionice provodit će se i s ključnim grupama dionika u razvoju Grada.

 

Gradovi bi u provedbi Europe 2020 trebali odigrati ključnu ulogu. Kako je na razini Europske unije zaključeno da to u ovom momentu nije dovoljno učinkovito osigurano, organizirana je 17.-18. veljače u Bruxelessu konferencija Cities of Tomorrow: Investing in Europe u okviru koje je vrlo značajna tema bila kreiranje i donošenje dokumenta EU Urban Agenda. Obzirom na značenje ovog skupa za Grad Zagreb i njegovu ulogu u mreži glavnih gradova EU skupu je na poziv Johannesa Hahna, povjerenika za regionalnu politiku i član Europske komisije, u raspravi EU Urban Agenda aktivno sudjelovao gradonačelnik Milan Bandić uz gradonačelnike glavnih gradova zemalja članica EU. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Ureda za startegijsko planiranje i razvoj grada. O značenju i detaljima sa skupa Partnersko vijeće je na kraju sjednice izvjestila pročelnica Veselić Bruvo.