clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja na lokaciji Sopnica-Jelkovec

24.06.2019.

2019.