clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba

17.07.2019.

2019.