clanak False

Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba (SECAP)

25.03.2019.
Energetska politika Grada Zagreba dugi je niz godina usmjerena prema održivom energetskom razvitku gradskog područja baziranom na načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje, a pristupanjem Sporazumu gradonačelnika, izradom i provedbom Akcijskog plana održivog energetskog razvoja (SEAP-a) energetska politika Grada Zagreba dobila je svoju potvrdu i na europskoj razini.

Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba (en. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) predstavlja ključni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 40% do 2030. godine. Akcijski plan se fokusira na dugoročne utjecaje klimatskih promjena na područje lokalne zajednice, uzima u obzir energetsku učinkovitost te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i emisija CO2.


Grad Zagreb - SECAP - nacrt za javnu raspravu

Prilog 1 - Zakonodavni okvir
Prilog 2 - Ključni dionici
Prilog 3 - Pretpostavke korištene kod modeliranja scenarija za SECAP grada Zagreba do 2030
Prilog 4 – Izvori podataka
Prilog 5 - Analize energetske potrošnje i Referentni inventar emisija
Prilog 6 - Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Zagreba
Prilog 7 - Osnovne odrednice i podloge za praćenje emisija CO2 za izradu SEAP-a Grada Zagreba
Prilog 8- Analiza klimatskih promjena, rizika i ranjivosti
Prilog 9 - Procjena smanjenja emisija

OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Akcijskom planu energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću

 

2019.