clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o broju ordinacija koje će djelatnosti obavljati u okviru domova zdravlja kojih je osnivač Grad Zagreb te uvjetima za davanje u zakup poslovnog prostora radnicima domova zdravlja

20.11.2019.

2019.