clanak False

IZDVOJENE COVID-19 ORDINACIJE za pregled bolesnika pod sumnjom na zarazu

05.06.2022.
COVID- 19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR - SIGET
Avenija Većeslava Holjevca 22
 
Radno vrijeme: 8:30 do 16:00 sati svaki radni dan
Kontakt telefon: 01 6598 464
Kontakt e- mail: korona.siget@gmail.com


 
   

 

ARHIVA