clanak False

RAČUN ZA POSEBNE NAMJENE_donacije za suzbijanje zaraze Koronavirusom

31.03.2020.
Grad Zagreb otvorio je račun za posebne namjene u svrhu prikupljanja donacija za suzbijanje zaraze korona virusom:


Podaci o banci / Bank details: 
Naziv banke / Bank name: Zagrebačka banka d.d.
Sjedište banke / Bank address: Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 
SWIFT/BIC: ZABAHR2X
 
Podaci o klijentu / Customer data: 
Ime vlasnika računa / Name of account holder: GRAD ZAGREB
Sjedište/ Adress: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
Broj računa / Account Number (IBAN): HR1323600001502751393
Naziv računa: Račun za posebne namjene – Covid19