clanak False

Gradske ustanove

16.02.2024.

Za obavljanje društvenih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom Grad Zagreb je osnovao ustanove (ili su na njega prenesena osnivačka prava na određenim ustanovama) i to:

 

20 ZDRAVSTVENIH USTANOVA od kojih:
- 3 doma zdravlja
- 7 poliklinika
- 6 specijalnih bolnica
-1 kliničku bolnicu
- 1 zavod za javno zdravstvo
- 1 zavod za hitnu medicinu
- 1 ustanovu za zdravstvenu njegu u kući

 

39 KULTURNIH USTANOVA od kojih:
- 1 filmska ustanova
- 1 knjižnicu
- 2 glazbene ustanove
- 7 kazališta
  - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ( osnivači Grad Zagreb i Republika Hrvatska)
- 10 muzeja i galerija
  - Javna ustanova "Galerija Klovićevi dvori" (osnivači Grad Zagreb i Republika Hrvatska)
- 16 centara za kulturu


60 PREDŠKOLSKIH USTANOVA

117 USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA od kojih 111 redovnih, 4 za učenike s teškoćama i 2 osnovne glazbene škole.

66 SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA od kojih 55 redovnih, 10 umjetničkih i 1 za učenike s teškoćama.

14 UČENIČKIH DOMOVA (od čega 4 u sastavu srednjih škola).


2 USTANOVE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U ZAGREBU

BIROTEHNIKA - CENTAR ZA DOPISNO OBRAZOVANJE ODRASLIH


18 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI od kojih:
- 11 domova za starije osobe
- 1 Dom za djecu i odrasle žrtve- obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb"
- 1 ustanovu za djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja - Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba
-
1 Centar za pružanje usluga u zajednici "Savjetovalište Luka Ritz"

USTANOVE ZA ZAŠTITU OSOBA S INVALIDITETOM od kojih:

- CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  U ZAJEDNICI MALI DOM

CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER
(osnivači, Republika Hrvatska i Grad Zagreb)

- USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM "URIHO"

- CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE
 

 DRUGE USTANOVE

USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA GRADA ZAGREBA
USTANOVA ZA OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI
   ( JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA)

USTANOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZOOLOŠKOG VRTA   (ZOO ZAGREB)

USTANOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA   (ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA)
USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB PRIPADNICIMA 1. GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI I JEDINICE POSEBNE NAMJENE MUP-a RH RAKITJE

USTANOVA REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija i Krapinsko-zagorska županija ostvaruju osnivačka prava u jednakim dijelovima)
RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA