clanak False

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.

15.01.2021.
Gradonačelnik Grada Zagreba je, na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 8/21, 6/22), a sukladno člancima 8. i 9. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15, 37/21), utvrdio Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. namijenjenih financiranju udruga.

Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava i gradskom upravnom tijelu u djelokrugu kojega je područje financiranja, prioritetima financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave javnih natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, projekta i jednokratne aktivnosti, očekivanom broju programa/projekata koji će se ugovoriti te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Zagreba namijenjenih financiranju udruga.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.