clanak False

Savjet za potpore inovatorima

17.11.2022.
Savjet za potpore inovatorima
(17.11.2022.)
- predsjednica:
Nera Pavić, GU za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
- zamjenica predsjednice:
Svjetlana Maleković, GU za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
- članovi:
Tanja Milović, Državni zavod za intelektualno vlasništvo;
Frane Šesnić, Zagrebački inovacijski centar d.o.o.;
- zamjenici članova:
Igor Bošnjaković, Državni zavod za intelektualno vlasništvo;
Lidija Zadro, Zagrebački inovacijski centar d.o.o..
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba