clanak False

Radna skupina za izradu prijedloga modela centra za mlade

25.01.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina
za izradu
prijedloga modela

centra za mlade
 
(25.1.2023.)
 
 
- predsjednica:
Bruna Bandula;
 
- članovi:
dr. sc. Marija Krnić,
mr. sc. Katarina Milković,
Petar Latinčić,
Zvjezdana Bubnjar,
Alen Šukurica,
Kristijan Orešković,
Domagoj Dalbello,
Janja Sesar,
Valentina Sila Jantolek,
Matea Šoljić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba