clanak False

Radna skupina za izradu javnog preglednika imovine Grada Zagreba

26.08.2022.
Radna skupina za izradu javnog preglednika imovine Grada Zagreba
(26. 8. 2022.)
 
 
- Predsjednik:
 Zorica Zulić;
 
- članovi:
Martina Jurišić,
Mario Živković,
Darko Šiško,
Nives Škreblin,
Vladimir Bodulić,
Damir Trbušić,
Marin Živković,
Ingrid Šustić,
Iva Marčetić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba