clanak False

Projektni tim za pripremu i provedbu Projekta „Izgradnja javne turističke infrastrukture - Kupalište Špansko“

14.12.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim za pripremu
i provedbu Projekta
„Izgradnja javne turističke infrastrukture - Kupalište Špansko“

 
(14.12.2022.)
Projektni tim čine koordinator projekta, voditeljica projekta, zamjenica voditeljice projekta, administratorica projekta i dva podtima: Tim za upravljanje EU projektom i Tim za operativne poslove izgradnje, te se u projektni tim imenuju:
- dr.sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, koordinator projekta,
- Štefica Mihalic, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, voditeljica projekta,
- Ines Franov Beoković, Stručna služba Gradske uprave, zamjenica voditeljice projekta,
- Laura Biondić, Stručna služba Gradske uprave, administratorica projekta.
 
U Tim za upravljanje EU projektom imenuju se:
- Martina Jelinić, Stručna služba Gradske uprave, voditeljica tima za upravljanje EU projektom,
- Igor Delak, Stručna služba Gradske uprave, član projektnog tima, stručnjak za pravne poslove,
- Igor Kozina, Gradski ured za financije i javnu nabavu, član projektnog tima za nabavu,
- Tatjana Zrnić, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, članica projektnog tima za revizijski trag,
- Jagoda Bončina Franjković, Ustanova Upravljanje sportskim objektima, članica projektnog tima.
 
U Tim za operativne poslove izgradnje imenuju se:
- Tea Peršun, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, voditeljica tima za operativne poslove izgradnje,
- Ivana Miliša Klarić, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, članica projektnog tima za građevinske radove,
- Dražen Šoštarić, Ustanova Upravljanje sportskim objektima, član projektnog tima.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba