clanak False

Prijava projekata u inicijalnu bazu projekata

18.05.2017.
U svrhu prikupljanja svih projekata urbane aglomeracije Zagreb, Grad Zagreb će prikupljati projektne ideje iz svih jedinica lokalne samouprave uključenih u urbanu aglomeraciju Zagreb kako bi uspostavio inicijalnu bazu projekata, koje se planiraju prijaviti za sufinanciranje iz EU sredstava putem ITU mehanizma.
 
Pozivamo Vas da nam dostavite opise projekata, koje ste identificirali kao prioritete u skladu s lokalnim strategijama i ciljevima razvoja te koji su u skladu sa specifičnim ciljevima ITU mehanizma.
 
Zbog velikog obuhvata posla te u cilju brže i preglednije dostave potrebnih podataka o projektima s Vaše strane, uspostavili smo elektronički sustav dostave podataka, odnosno elektronski obrazac koji je dan u nastavku.

Prilikom popunjavanja obrasca, slobodno se konzultirajte sa Prezentacijama nadležnih ministarstava i Smjernicama za definiranje projekata u sklopu ITU mehanizma.