clanak False

Općenito o ITU

13.04.2016.

U razdoblju 2014. – 2020. godine održivi urbani razvoj u Republici Hrvatskoj provodit će se putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. ITU mehanizam je provedbeni mehanizam koji je osmišljen kako bi olakšao provedbu aktivnosti koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju.

Uspostavom ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj promiče se održivi urbani razvoj, budući da je za provedbu ITU mehanizma potrebno izraditi strategije razvoja kojima se mogu riješiti složeni gospodarski, ekološki, demografski i socijalni problemi urbanih područja. Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam (ITU mehanizam) Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda.

Dodana vrijednost ITU mehanizma proizlazi iz činjenice da isti omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti. Financiranje putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj moguće je iz sedam prioritetnih osi u okviru dva različita Operativna programa – OPKK i OPULJP, što zapravo omogućava financiranje provedbe složenih strategija razvoja urbanih područja.

Sukladno smjernicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Grad Zagreb je definirao urbanu aglomeraciju Zagreb. Općine i gradovi zagrebačke županije su izrazili svoja mišljenja, te je ministar na temelju prijedloga Grada Zagreba, donio odluku o uspostavi aglomeracije.
 

Obuhvat integriranih mjera koje će se provoditi u izabranim ITU područjima temeljit će se na posebnim potrebama svakog područja te ciljevima definiranim u strategiji razvoja urbanog područja. Dostupna sredstva dodijelit će se za tri tematska područja:

1. Progresivni gradovi – gradovi kao pokretači održivog i pametnog gospodarskog rasta;

2. Čisti gradovi – borba protiv klimatskih promjena, promicanje energetske učinkovitosti i zdravog okoliša;

3. Uključivi gradovi – borba protiv siromaštva i podrška socijalnoj integraciji.
 

Provedba ITU mehanizma podijeljena je u četiri faze:

1. Odabir ITU područja 
2. Uspostava sustava upravljanja i kontrole ITU mehanizmom;
3. Odabir aktivnosti u ITU područjima i
4. Provedba aktivnosti ITU područjima.


Više informacija o ITU možete naći u brošuri Europske komisije (pdf)