clanak False

Prezentacije - ITU

 
10.05.2016.
Financiranje putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj moguće je iz sedam prioritetnih osi u okviru dva različita operativna programa - Operativni program Konkurentnost i Kohezija (OPKK) i Operativni Program Učinkoviti Ljudski Potencijali (OPULJP).

Specifični ciljevi iz OPKK:
  • 3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva
  • 4c3 - Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva
  • 6c1 - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka  kroz unaprjeđenje kulturne baštine
  • 6e2 - Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja)
  • 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu 
Prezentacije svih specifičnih ciljeva iz OPKK možete pronaći ovdje

Specifični ciljevi iz OPULJP:
  • 8ii1 - Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada
  • 9i1 - Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije
  • 9iv2 - Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije
  • 10iii3 - Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika
  • 10iv1 - Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje
Prezentacije svih specifičnih ciljeva iz OPULJP možete pronaći ovdje