clanak False

Predstavnik Grada Zagreba u Sveučilišni savjet Sveučilišta u Zagrebu

14.01.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Predstavnik
Grada Zagreba

u Sveučilišni savjet
Sveučilišta u Zagrebu

 
(14.1.2022.)
 
Za predstavnika Grada Zagreba u Sveučilišni savjet Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se:
- dr.sc. Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba