clanak False

Povjerenstvo za izradu i praćenje provedbe Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025.

18.05.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
izradu i praćenje
provedbe

Zagrebačke strategije
borbe protiv siromaštva
i socijalne isključenosti za

razdoblje od 2021. do 2025.
(6.10.2020.)
 
-novi mandat: izmjena 31.3.2022., 18.5.2022.
 
- za predsjednicu:
Jasminka Đurek Pavlina, univ. spec. admin. urb., Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom;
 
 - za članove:
Nina Tenjer, mag. nov., Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb,
dr. sc. Paul Stubbs, Ekonomski institut, Zagreb,
doc. dr. sc. Daniela Širinić, Fakultet političkih znanosti,
Ana Juratovac, dipl. socijalna radnica, Caritas Zagrebačke nadbiskupije,
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Ema Vukov Trifunović, dipl. socijalna radnica, Centar za socijalnu skrb Zagreb,
Vanda Bazmenjak, dipl. defektologinja – socijalna pedagoginja, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
Tina Debeljak, dipl. socijalna radnica, Hrvatska mreža za beskućnike,
Katica Lažeta, dipl. socijalna radnica, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike,
Marija Halić, dipl. pedagoginja, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Zagreb.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba