clanak False

Izvješće najboljih praksi postojećih volonterskih programa u sportu

21.03.2022.Grad Zagreb kao nositelj projekta „Work for a cause, serve for sport“, sufinanciranog iz programa Erasmus+ Europske unije u suradnji s partnerima izradio je Izvješće najboljih praksi postojećih volonterskih programa u sportu koje su razvile različite sportske i volonterske organizacije u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Grčkoj i Španjolskoj.

Izvješće je napravljeno na temelju rezultata dobivenih u sklopu velikog međunarodnog istraživanja koje je pokrenuto u studenom i u kojem je sudjelovao veliki broj sportskih organizacija i volontera diljem Europe, a koje je predstavljeno u španjolskom gradu Almussafesu u sklopu jednog od transnacionalnih projektnih sastanaka na kojem su sudjelovale zemlje partneri u projektu.

Provedeno istraživanje pokazalo je da u zemljama Europske unije postoji interes za volontiranjem u sportu, ali on još uvijek nije na zavidnoj razini. Istraživanje je pokazalo da se broj ljudi koji volontiraju u sportu smanjuje, a postojeći volonteri u manjoj mjeri sudjeluju u volonterskim aktivnostima. Trend pada u volontiranju u sportu postoji, međutim, diljem Hrvatske, Slovenije, Španjolske, Grčke i Italije zabilježen je veći broj primjera dobre prakse uključivanja volontera u organizaciju sportskih događanja koji su prikazani u sklopu projektne aktivnosti.

Kad je riječ o Republici Hrvatskoj, Izvješće je pokazalo da zaostajemo za razvijenim zemljama u volontiranju, posebice u području sporta te su interes za volontiranje i učestalost volontiranja niski. Primjerice, prema podacima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, broj prijavljenih volontera tijekom 2020. godine smanjen je za 25 %.

Što se tiče povezanosti sporta i volontiranja, ona se najviše očituje u organizaciji velikih sportskih događanja po kojima je Republika Hrvatska poznata diljem svijeta. Dosadašnja su iskustva pri organizaciji sportskih događanja pokazala da volonteri uglavnom rade na poslovima vezanim uz organizaciju i administraciju. Da bi se poboljšao status volontiranja u sportu, potrebno je na nacionalnoj unaprijediti normativni okvir za razvoj volontiranja, razviti standarde kvalitete u području volontiranja, poticati razvoj volontiranja na lokalnoj i regionalnoj razini, povećati učinkovitost sustava financiranja volonterskih projekata i programa te unaprijediti sustav nagrađivanja volontera i evaluacije volonterskog rada.

Osim Izvješća, koje će biti okosnica za izradu edukacijskih modula za volontere u sportu, u sklopu projekta izradit će se priručnik i smjernice o volontiranju u sportu, održat će se aktivnosti jačanja kapaciteta održavanjem različitih radionica i okruglih stolova na kojem će se educirati veći broj volontera i organizatora sportskih događanja kako bi se povećala svijest donositelja odluka i relevantnih dionika o važnosti obrazovanih volontera u sportu.

Svi osposobljeni i educirani volonteri bit će dio izrađene mobilne aplikacije - Sportska volonterska baza koja će doprinijeti boljem i učinkovitijem provođenju sportskih događanja i pronalasku i sudjelovanju volontera iz cijele Europe.

Vrijednost projekta „Work for a cause, serve for sport“ koji traje do kraja prosinca 2022.g  je 2.750.362,50 HRK.