lista bez dat + 157277

ITU - Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu

Poziv u modalitetu izravne dodjele (bespovratna sredstva) „Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu“, referentne oznake: KK.04.2.3.03., objavljen 17. prosinca 2019.

Cilj Poziva jest ulaganje u zamjenu kanalno položenih vrelovoda s beskanalno položenim predizoliranim vrelovodima na dijelovima trase postojeće vrelovodne mreže CTS Grada Zagreba ukupne dužine od 68,5 km.
 
Poziv je zatvoren 14. siječnja 2020.
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava bio je 421.500.000,00 kuna, uz najvišu stopu sufinanciranja do najviše 85 % dopuštenog iznosa potpore.
Prihvatljivi prijavitelj jest HEP Toplinarstvo d.o.o.

Više informacija o samom Pozivu možete pronaći na poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/itu-revitalizacija-vrelovodne-mreze-s-ciljem-smanjenja-energetskih-gubitaka-i-povecanja-ucinkovitosti-sustava-toplinarstva-u-gradu-zagrebu/

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d93ba9ff-650a-4ba9-a4d7-33d80d7629c5
 
Prijavitelj HEP Toplinarstvo d.o.o. podnio je prijavu, koja je trenutačno u postupku dodjele bespovratnih sredstava te se odluka o odabiru očekuje u narednim mjesecima.
 
Projektom je planirana zamjena kanalno položenih vrelovoda s beskanalno položenim predizoliranim vrelovodima ukupne dužine od 68,5 km i rasponu različitih nazivnih promjera od DN 20 do DN 800. Zadržane su postojeće dimenzije cjevovoda na dionicama predviđenim za revitalizaciju na dijelovima trase postojeće vrelovodne mreže CTS Grada Zagreba, odnosno na dijelovima vrelovodnih magistrala i razvodnih mreža unutar izgrađenih područja gradskih naselja Grada Zagreba: Siget, Sopot, Trnsko, Utrine, Donji grad, Folnegovićevo naselje, Kruge, Vrbik, Savica, Borovje, Sigečica, Gajevo Staglišće, Jarun, Srednjaci, Cvjetno naselje, Trešnjevka te Voltino.
 
O važnosti ovog projekta za Grad Zagreb i njegove stanovnike najbolje govore podatci da HEP Toplinarstvo d.o.o. obavlja energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom na području Grada Zagreba i upravlja vrelovodnom distribucijskom mrežom dugom 227,3 km. Krajem 2017. godine na mrežu je bilo priključeno 91.562 stambenih i 4.322 poslovna potrošača na području Grada Zagreba, a korisnicima je isporučeno približno 1,2 TWh toplinske energije. Više od polovine vrelovodne mreže u Gradu Zagrebu (56.2 %) izgrađeno je u razdoblju između 1962. i 1995. godine, klasičnim načinom polaganja čeličnih cijevi u betonskom kanalu. Takva je tehnologija zastarjela i podložna je vanjskim utjecajima kao što su visoka razina podzemnih voda, moguća propuštanja vodovodnih cijevi i prodor oborinskih voda u betonske kanale, što pogoduje propadanju cijevi i nastanku korozije. Posljedica prethodno opisane problematike jest stalan rast toplinskih gubitaka i gubitaka nadopune vode te velik broj hitnih intervencija u posljednjih nekoliko godina.

Provedba ovog projekta rezultirat će smanjenjem toplinskih gubitaka za 27,94 %, smanjenjem gubitaka nadopune vode za 47,36 % te smanjenjem broja hitnih intervencija na rekonstruiranim dionicama vrelovoda za 90 % u odnosu na stanje prije rekonstrukcije. Smanjenje toplinskih gubitaka rezultirat će manjom proizvodnjom toplinske energije u elektranama, a samim time ostvarit će se smanjenje emisija štetnih tvari u okoliš (CO2, NO2, SO2 i PM10), što će povoljno utjecati na društvo u cjelini.