lista bez dat + 157281

ITU - Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine

Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar sedam Urbanih aglomeracija/područja: Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, referentne oznake: UP.02.1.1.12, objavljen 18. prosinca 2019.

Cilj Poziva jest povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.
Poziv je otvoren do 18. prosinca 2020.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava jest 85.712.000,00 kuna.
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za Urbanu aglomeraciju Zagreb jest 23.786.000,00 kuna:
  • sredstva Europske unije (85 %): 20.218.100,00 kuna
  • sredstva državnog proračuna (15 %): 3.567.900,00 kuna
Prihvatljivi prijavitelji jesu:
  • jedinice lokalne samouprave na prostoru jedne od odabranih Urbanih aglomeracija/područja i
  • javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA-a/UP-a, registrirane za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi.
Prihvatljivi partneri jesu:
  • pravne osobe sa sljedećim pravnim statusom: udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke Crkve u RH registrirane u Evidenciji pravnih osoba Katoličke Crkve u RH
  • javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) registrirane za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi
  • jedinice lokalne samouprave.
 
Dana 22. siječnja 2020. objavljena je Obavijest o obustavi Grupe 7 – Urbane aglomeracije Zagreb otvorenog trajnog poziva na određeno vrijeme, odnosno do kraja dana 31. ožujka 2020.
Dana 30. ožujka 2020., na temelju Obavijesti o produljenju obustave poziva, obustava Grupe 7 produljuje se do kraja dana 30. lipnja 2020.
 
Više informacija o samom Pozivu možete pronaći na poveznici:
 
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/aktivno-ukljucivanje-i-poboljsanje-zaposljivosti-te-razvoj-inovativnih-socijalnih-usluga-za-ranjive-skupine-unutar-7-urbanih-aglomeracija-podrucja-osijek-pula-rijeka-slavonski-brod-split-zadar-i/