lista bez dat + 157279

ITU - Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba

Poziv u modalitetu izravne dodjele (bespovratna sredstva) „Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba“, referentne oznake: KK.07.4.2.25, objavljen 23. prosinca 2019.

Cilj Poziva jest omogućavanje nesmetana i sigurna kretanja pješaka te osiguranja pristupačnosti korištenja javnoga gradskog prijevoza.

Poziv je zatvoren 6. veljače 2020.
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava bio je 54.000.000,00 kuna, a najviša stopa sufinanciranja 85 %.
Prihvatljivi prijavitelj bio je Grad Zagreb.
 
Više informacija o samom Pozivu moguće je pronaći na poveznicama:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/itu-modernizacija-pjesackih-pothodnika-povezanih-s-javnim-prijevozom-na-podrucju-grada-zagreba/

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=7eb46095-21d4-48e4-ba53-acca3a05bad6
 
Prijavitelj Grad Zagreb predao je prijavu, koja je trenutačno u postupku dodjele bespovratnih sredstava te se odluka o odabiru očekuje u narednim mjesecima.
 
Projekt „Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba“ uključuje rekonstrukciju/modernizaciju i opremanje osam pothodnika na različitim lokacijama na području Grada Zagreba te izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju/modernizaciju dodatnih devet pothodnika.

Rekonstrukcija/modernizacija i opremanje pothodnika provest će se na osam lokacija unutar gradskih četvrti Novi Zagreb – Zapad, Novi Zagreb – Istok, Peščenica – Žitnjak i Trnje:
 
 1. pothodnik Avenija Dubrovnik - Ulica SR Njemačke
 2. pothodnik Utrine – Zapruđe
 3. pothodnik Savski gaj na Aveniji Dubrovnik
 4. pothodnik Zagrebački velesajam – Siget
 5. pothodnik kod naselja Trnsko
 6. pothodnik kod naselja Sopot
 7. pothodnik Avenija Marina Držića - Folnegovićevo naselje
 8. pothodnik Ulica kneza Branimira - Ulica Divka Budaka.
 
Projektom je obuhvaćena i izrada projektno-tehničke dokumentacije za radove na rekonstrukciji/modernizaciji devet pothodnika povezanih s javnim gradskim prijevozom unutar gradskih četvrti Podsused – Vrapče, Maksimir, Donja Dubrava, Sesvete, Peščenica – Žitnjak i Trnje, čija se rekonstrukcija/modernizacija i opremanje predviđaju u okviru sljedeće financijske perspektive:
 
 1. pothodnik Avenija Marina Držića - Petlja
 2. pothodnik Aleja grada Bologne – Prigornica (Cementara)
 3. pothodnik Aleja grada Bologne – Gajnice
 4. pothodnik Aleja grada Bologne- Medpotoki
 5. pothodnik Vrapče – Oranice
 6. pothodnik Ul. Kneza Branimira – Željezničar
 7. pothodnik Ul. Kneza Branimira – Mlinar
 8. pothodnik Aleja grada Bologne – Vrapče (HŽ stanica)
 9. pothodnik Zagrebačka cesta (Sesvete).
 
Provedbom projekta povećat će se sigurnost za sve sudionike u prometu i osigurati pristup različitim modovima putničkog prijevoza prilagođavanjem postojeće infrastrukture za osiguranje pristupačnosti pojedinim kategorijama pješaka (osobe s invalidnošću, osobe smanjene pokretljivosti, roditelji s djecom, biciklisti) ugradnjom platformi u zatvorenom oknu („lift“ s dužim vremenskim putem kretanja).