clanak False

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

16.04.2024.
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
E-mail: geos@zagreb.hr

PROČELNICA: Ana Pavičić - Kaselj, univ.mag.oec.
Tel: 01/610-1195, 01/610-1194, faks: 01/610-1499

ZAMJENIK PROČELNICE:
Davor Peruško, mag.oec.
Tel: 01/610-1195, 01/610-1194, faks: 01/610-1499

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, trgovačka društva u vlasništvu Grada, ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, poslove predlaganja, pripreme i izrade strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentaciju projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grad te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.

Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.