clanak False

U 2018. godini

08.05.2018.
1. prof. dr. sc. Ismat Elabjer, prim. dr. med.
2. Glazbeno učilište Elly Bašić
3. mons. prof. emeritus dr. sc. Ivan Golub
4. Vatroslav Kuliš, akademski slikar
5. dr. sc. Sonja Levanat, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u trajnom zvanju
6. dr. sc. Ivica Lučić, viši znanstveni suradnik na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu te izvanredni profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
7. Josip Petrač, predsjednik Hrvatskog saveza udruga invalida rada
8. dr. sc. Andrea Pisac Freškura, antropologinja, spisateljica, turistička promotorica
9. Siniša Popović, akademski glumac
10. Jadranko Račić, član Udruge darivatelja krvi
11. Stjepan Jimmy Stanić, glazbeni umjetnik, vokalni solist
12. Marijan Turkulin, dipl. ing. arh.
13. Herman Vukušić, dipl. oec.
14. dr. sc. Mario Zovak, spec. kirurgije
15. Ženski rukometni klub Lokomotiva Zagreb
16. Dino Sokolović
17. radne jedinice Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. za intervencije na vodoopskrbnim sustavima i na sustavima odvodnje