clanak False

Svjetski dan Parkinsonove bolesti

11.04.2019.
Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo organizirao je obilježavanje Svjetskog dana Parkinsonove bolesti u suradnji s Udrugom Parkinson i mi pod motom: Upoznaj svoj Parkinson.

Tim povodom u četvrtak 11. travnja 2019. od 11- 13 sati na Trgu Petra Preradovića organiziran je program u cilju podizanja svijesti šire javnosti o ovoj progresivnoj neurološkoj bolesti.

U ime Grada Zagreba svim sudionicima obilježavanja Svjetskog dana Parkinsonove bolesti zahvalu je uputila Zamjenica Pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i izaslanica Gradonačelnika Grada Zagreba, Mirela Šentija Knežević.

Udruga Parkinson i mi na štandu je zainteresiranim građanima dijelila informativne brošure, propagandni materijal i crvene tulipane kao simbole borbe protiv Parkinsonove bolesti.

Osim štanda udruge u programu su sudjelovali plesni studio Fredi, Hrvatski stonoteniski savez, Akademija likovnih umjetnosti i Sekcija za prehranu Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Ovom prigodom najavio se i projekt istraživanja genetskog materijala koji imaju oboljeli od Parkinsonove bolesti u Hrvatskoj.

Stručni dio programa održan je u Knjižnici i čitaonici Bogdan Ogrizović u Preradovićevoj 5, s početkom u 13 sati. 

Održana su sljedećea predavanja:
  • Dubinska mozgovna stimulacija (DBS) kod Parkinsonove bolesti – prof.dr.sc. Darko Chudy, neurokirurg KB Dubrava,
  • Rehabilitacija vrtoglavice - Zlata Lapaš, bacc.physioth,
  • Emocija i Parkinsonova bolest  - doc.dr.sc Ana Havelka-Meštrović, prof. psiholog,
  • Govor, glas i gutanje u osoba s Parkinsonovom bolesti - doc.dr.sc Zdravko Kolundžić, prof. logoped i
  • Novi projekti i novosti kod Parkinsonove bolesti - doc.prim dr.sc Vladimira Vuletić, spec. neurolog, predsjednica Udruge Parkinson i mi.

ARHIVA