clanak False

Prehrana u pučkoj kuhinji za hrvatske branitelje

02.08.2023.
Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22 i 8/23) priznaje se pravo na prehranu u pučkoj kuhinji korisnicima prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i  članove njihovih obitelji utvrđeno sukladno Zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Zahtjevi za priznavanje prava na prehranu u pučkoj kuhinji podnose se u Sektoru za branitelje Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, na lokaciji Vodnikova 14, Zagreb, radnim danom od 08,30 do 15,30 sati.
Zahtjevu je potrebno priložiti rješenje/potvrdu o priznatom pravu na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice).
Potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 01/6100-368.

Zahtjev
Uputa o pravima ispitanika