clanak False

Predstavljanje 94 mil. kn vrijednog projekta smanjenja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu

07.12.2021.
Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., zajedno sa podružnicama Čistoća i Zrinjevac, udružili su snage za čišći Zagreb.
 
Grad Zagreb provodi EU projekt „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu“. Projektom će se unaprijediti sustav odvojenog prikupljanja otpada te time postići smanjenje odlaganja miješanog komunalnog otpada sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. - 2022., povećanje odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada te smanjenje udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.
 
Početna konferencija projekta održat će se 08. prosinca (srijeda) od 09:00 sati, a moći ćete ju pratiti preko live strema na You Tube kanalu: YT link
 
Projekt je sufinancirala Europska unije iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost projekta je 93.973.317,60 kn, od čega je udio EU sufinanciranja 75.678.598,97, a provodi se od 10. studenog 2015. do 31. prosinca 2022. godine.
 
Projekt ima za cilj unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje količina miješanog komunalnog otpada, povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Zagreba i doprinos održivom razvoju i održivosti resursa.
 
Ostvarenje ciljeva postiže se kroz aktivnosti nabave opreme i vozila za odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu otpada, unaprjeđenje informatičkog sustava za praćenje količina otpada te provedbu promotivne kampanje kojom se podiže razina osviještenosti svih građana o važnosti pravilnog odlaganja otpada. Podizanjem svijesti građana smanjit će se odvoz nepravilno odloženog otpada na odlagališta, što podiže kvalitetu života i doprinosi ekološkoj održivosti Grada Zagreba.

 

Aktualno