clanak False

III. Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba 2021. (završen 28.05.2021.)

04.05.2021.
U svrhu pomoći građanima kojima su nekretnine (stan ili obiteljska kuća) oštećene u potresu Grad Zagreb dodjeljuje novčanu pomoć za kupnju materijala i građevinske radove.
 
Pravo na dodjelu novčane pomoći imaju fizičke osobe vlasnici nekretnina (stana ili obiteljske kuće) koje su oštećene u potresu uz uvjet da:

- vlasnik nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine (stana ili obiteljske kuće) za koju traži dodjelu novčane pomoći;

- vlasnik nekretnine (stana ili obiteljske kuće), njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu (stan ili obiteljsku kuću) na području Grada Zagreba;

- se radi o oštećenju iznad 30 % vrijednosti nekretnine.
 
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od suvlasnika nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ako su suvlasnici osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu.
 
Nakon ispunjenja općih uvjeta u Javnom pozivu navedeni su i kriteriji koji će se dodatno bodovati te će se sukladno njima izraditi Lista prioriteta koja će se javno objaviti.
 
Ovim pozivom daje se još jedna mogućnost podnošenja zahtjeva svima onima koji su propustili rokove za ostvarivanje prava na novčanu pomoć Grada Zagreba te ne isključuje ostvarivanja prava na obnovu sukladno Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
 
Zahtjevi podnositelja koji su uvršteni na Listu za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba od 20. srpnja 2020. kao i onih podnositelja koji su u roku predali zahtjev na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba od 8. veljače 2021., neće se razmatrati.

Zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša najkasnije do 28. svibnja 2021.
 
Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba može se preuzeti na internetskoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr i u svim pisarnicama Gradske uprave.
 
Sve informacije mogu se dobiti putem e-maila novcanapomoc@zagreb.hr ili od 9,00 do 14,00 na telefon broj 610-1171 i 616-6096.

J A V N I  P O Z I V:

III. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba 2021


Dokumentacija:

Aktualno