clanak False

Partnersko vijeće

04.11.2020.
Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb

Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb osnovano je na temelju Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, koji je donio gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić. Zaključak je donesen 2. lipnja 2016. godine. Vijeće je osnovano kao savjetodavno tijelo u pripremi, izradi i praćenju provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. Primarni cilj Partnerskog vijeća jest utvrđivanje zajedničkih prioriteta na razini Urbane aglomeracije Zagreb i predlaganja strateških projekata za njezin razvoj. U Partnersko vijeće imenovani su predstavnici grada središta Urbane aglomeracije Zagreb, predstavnici jedinica lokalne samouprave članica Aglomeracije, predstavnici civilnog društva, predstavnici znanstvene zajednice te predstavnici privatnog sektora.