clanak False

Gradovi i općine

04.11.2020.
Urbana aglomeracija Zagreb
Urbana aglomeracija Zagreb osnovana je u svrhu učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, osobito njezine urbane dimenzije. Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Zagreb donio je 8. ožujka 2016. godine ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Urbana aglomeracija Zagreb obuhvaća ukupno 30 jedinica lokalne samouprave (11 gradova i 19 općina) s područja  triju jedinica regionalne samouprave (Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije). U sastavu Urbane aglomeracije Zagreb jesu sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Zagreb, Grad Donja Stubica, Grad Dugo Selo, Grad Jastrebarsko, Grad Oroslavje, Grad Samobor, Grad Sveta Nedelja, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad Velika Gorica, Grad Zabok, Grad Zaprešić, Općina Bistra, Općina Brckovljani, Općina Brdovec, Općina Dubravica, Općina Gornja Stubica, Općina Jakovlje, Općina Klinča Sela, Općina Kravarsko, Općina Luka, Općina Marija Bistrica, Općina Marija Gorica, Općina Orle, Općina Pisarovina, Općina Pokupsko, Općina Pušća, Općina Rugvica, Općina Stubičke Toplice, Općina Stupnik i Općina Veliko Trgovišće. Sjedište Urbane aglomeracije jest Grad Zagreb.
 
Gradovi:

Grad Velika Gorica

Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6269 900
http://www.gorica.hr/


Grad Samobor   

Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor
Telefon: +385 1 3378 111
Faks: +385 1 3378 113
e-pošta: info@samobor.hr
http://www.samobor.hr/


Grad Zaprešić

Nova ulica 10, 10 290 Zaprešić
Telefon: +385 1 3717 555
http://www.zapresic.hr/naslovnica/


Grad Sveta Nedelja

Trg Ante Starčevića 5, 10 431 Sveta Nedelja
Telefon: + 385 1 3335 444
Faks: + 385 1 3373 564
e-pošta: ured@grad-svetanedelja.hr
http://www.grad-svetanedelja.hr/


Grad Dugo Selo

Ulica Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo
Telefon: +385 1 2753 705
Faks: +385 1 2753 244
http://dugoselo.hr/


Grad Jastrebarsko

Trg J. J. Strossmayera 13, 10 450 Jastrebarsko
Telefon: +385 1 6281 110; +385 1 6281 680
Faks: +385 1 6281 112
e-pošta: info@jastrebarsko.hr
http://jastrebarsko.hr/


Grad Sveti Ivan Zelina

Trg Ante Starčevića 12, 10 380 Sveti Ivan Zelina
Telefon: +385 1 2109 214; +385 1 3390 039
Faks: +385 1 2019 202
e-pošta: grad@zelina.hrgradonacelnik@zelina.hr
http://www.zelina.hr/portal/


Grad Zabok

Zivtov trg 10, 49 210 Zabok
Telefon: +385 49 587 777
Faks: +385 49 587 757
e-pošta: zabok@zabok.hr
http://www.zabok.hr/


Grad Oroslavje

Oro trg 1, 49 243 Oroslavje
Telefon: +385 49 284 175; +385 49 285 889
e-pošta: grad-oroslavje@kr.t-com.hr
http://www.oroslavje.hr/


Grad Donja stubica

Trg Matije Gupca 20/II, 49 240 Donja Stubica
Telefon: +385 49 286 442; +385 49 286 141
Faks: +385 49 286 112
e-pošta: stubica@kr.t-com.hr
www.donjastubica.hrwww.stubica.com


Općine:

Općina Bistra

Bistranska ul. 98, 10 298 Poljanica Bistranska
Telefon: +385 1  3390 039
e-pošta: opcina-bistra@bistra.hr
http://www.bistra.hr/


Općina Brckovljani

Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo
Telefon: +385 1 2753 524; +385 1 2753 526
e-pošta: opcina-brckovljani@zg-tcom.hr
http://www.brckovljani.hr/


Općina Brdovec

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10 291 Prigorje Brdovečko
Telefon: +385 1 3310 350
Faks: +385 1 3310 322
http://www.brdovec.hr/


Općina Dubravica

Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica
Telefon: +385 1 3399 360
Faks: +385 1 3399 707
e-pošta: opcina@dubravica.hr
http://www.dubravica.hr/


Općina Gornja Stubica

Trg Svetog Jurja 2, 49 245 Gornja Stubica
Telefon: +385 49 289 282; +385 49 290 915; +385 49 290 916
Faks: +385 49 289 687
e-pošta: opcina-gornja-stubica@kr.t-com.hr
http://www.gornjastubica.hr/


Općina Jakovlje


Adele Sixta 2, 10 297 Jakovlje
Telefon: +385 1 3351 205
e-pošta: opcina@jakovlje.hr
http://www.jakovlje.hr/


Općina Klinča Sela

Karlovačka 28E, 10 450 Jastrebarsko, Klinča Sela
Telefon: +385 1 6288 028; +385 1 6289 899
Faks: +385 1 6289 899
e-pošta: opcina.klinca.sela@klinca-sela.hr
http://klinca-sela.hr/


Općina Kravarsko

Trg Stjepana Radića 1, 10 413 Kravarsko
Telefon: +385 1 6237 022;  +385 1 6237 044
Faks: +385 1 6237 720
e-pošta: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr
http://www.kravarsko.hr/


Općina Luka

Trg Sv. Roka 1,  10 296 Luka 
Telefon: +385 1 3393 560
Faks: +385 1 3357 678
e-pošta: luka@opcina-luka.hr    
http://www.opcina-luka.hr/


Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34, 49 246 Marija Bistrica
e-pošta: opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr
http://www.marija-bistrica.hr/


Općina Marija Gorica

Gorička 18/a, 10 299 Marija Gorica     
Telefon: +385 1 3395 868; +385 1 3396 445
Faks: +385 1 3396 655
e-pošta: marija.gorica@email.t-com.hr
http://www.marija-gorica.hr/


Općina Orle

Orle 5, 10 411 Orle
Telefon: +385 1 6239 609
Faks: +385 1 6239 609
e-pošta: opcina.orle@zg.ht.hr
http://www.opcina-orle.hr/


Općina Pisarovina

Trg hrvatskih velikana 1, 10 451 Pisarovina
Telefon: +385 1 6291 197
Faks: +385 1 6291 616
e-pošta: nacelnik@pisarovina.hrtajnistvo@pisarovina.hropcina-pisarovina@zg.t-com.hr
http://www.pisarovina.hr/


Općina Pokupsko

Pokupsko 25a, 10 414 Pokupsko
Telefon: +385 1 6266 113
e-pošta: nacelnik@pokupsko.hr
http://pokupsko.hr/


Općina Pušča

Kumrovečka 109, 10 294 Donja Pušća
Telefon: +385 1 3310 055; +385 1 3310 340
Faks: +385 1 3310 341
e-pošta: opcina.pusca@zg.t-com.hropcina.pusca@gmail.com
http://www.pusca.hr/


Općina Rugvica

Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 10 372 Rugvica
Telefon: +385 1 2764 215; +385 1 2764 220
Faks: +385 1 2774 444
e-pošta: opcina.rugvica@rugvica.hr
http://www.rugvica.hr/


Općina Stubičke Toplice

Viktora Šipeka 16, 49 244 Stubičke Toplice
Telefon: +385 49 282 733
Faks: +385 49 282 940
http://www.stubicketoplice.hr/


Općina Stupnik

Gornjostupnička 33, 10 255 G. Stupnik
Telefon: +385 1 6589 300
Faks: +385 1 6593 988
e-pošta:  opcina-stupnik@stupnik.hr
http://www.stupnik.hr/


Općina Veliko Trgovišće

Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, 49 214 Veliko Trgovišće
Telefon: +385 49 236 424
Faks: +385 49 236 763
e-pošta: info@veliko-trgovisce.hr
http://www.veliko-trgovisce.hr/