clanak False

Ostale upute

16.03.2017.
Obrt može biti upisan, a ne otpočeti s radom.

Rok za podnošenje prijave početka rada je godina dana od dana izdavanja obrtnice.
Svaku promjenu vezanu za obavljanje obrta (djelatnost, sjedište, tvrtka, privremena obustava poslovanja i drugo) obrtnik je dužan u zakonskom roku prijaviti ovom Uredu.

Stranac (državljanin trećih zemalja – nije državljanin država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije) upisuje obrt isključivo bez početka obavljanja obrta, a prilikom prijave početka rada dužan je priložiti dozvolu za boravak i rad.

Obrtnici koji su upisani u Obrtni registar za obavljanje djelatnosti trgovine, ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti iz područja turizma dužni su prije početka obavljanja djelatnosti ishoditi rješenje o udovoljavanju minimalnim uvjetima za obavljanje iste.

Obrtnici koji su upisani u Obrtni registar za obavljanje djelatnosti prijevoza (osoba, stvari i taxi prijevoz) moraju prije početka obavljanja djelatnosti pribaviti odobrenje za prijevoz od Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet odnosno Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture ili koncesiju koju izdaje izvršno tijelo Grada.