clanak False

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za sanaciju krovišta, oborinske odvodnje i sanaciju oštećenih stambenih jedinica građevine Doma za starije osobe Maksimir na lokaciji Hegedušićeva 20

24.01.2020.
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice i to odabirom predmeta nabave.
Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.

Poštovani, za preuzimanje dokumentacije popunite obrazac i kliknite na pošalji.


Objavljeni postupci