clanak False

Izdavanje posebnih geotehničkih uvjeta

07.12.2022.
Sektor za strategijske informacije i istraživanja, Odjel za Geotehnički katastar izdaje geotehničke uvjete kada je planirani zahvat na pretežito nestabilnom području prema Prostornom planu Grada Zagreba.

Nakon što se izradi glavni projekt u skladu sa prethodno izdanim uvjetima isti se šalje javnopravnim tijelima na utvrđivanje njegove usklađenosti s posebnim uvjetima.