HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNU MJESEČNU POKAZNU KARTU ZET-a

Nezaposlena osoba pravo na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu ZET-a može ostvariti na način i pod uvjetima propisanim odredbama članka 3., članka 4. i članka 34. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 i 19/15, 6/16 i 16/16).

Pravo može ostvariti nezaposlena osoba, kada su kumulativno stečeni slijedeći uvjeti:

- prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu
- ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje
- ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi
- ako su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva, ostvareni u 2015. godini, jednaki ili manji od 2.000,00 kuna.

Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo na priloženom obrascu. (
obrazac zahtjeva)

Popunjenom i potpisanom zahtjevu treba priložiti:

- uredno popunjeni i potpisani obrazac izjave o članovima kućanstva, (
obrazac izjave)
- obostrane preslike osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i obostrane preslike osobnih iskaznica svih članova kućanstva starijih od 18 godina,Sukladno čl. 3. Odluke o socijalnoj skrbi, zahtjev mogu podnijeti i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

NAPOMENA:

Korisnici prava na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu ZET-a za nezaposlene osobe kojima je besplatni prijevoz odobren temeljem potvrde Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog u 2014. godini, dužni su radi obnavljanja prava, od 1. ožujka 2016. do najkasnije 30. lipnja 2016. predati:

• NOVI UREDNO POPUNJENI ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BESPLATNU MJESEČNU POKAZNU KARTU ZET-A
• POTPISANU I POPUNJENU IZJAVU O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA
• OBOSTRANE PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA ZA SVE ČLANOVE ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA STARIJE OD 18 GODINA

Zahtjevi se mogu predavati u uredovno vrijeme


· ponedeljak, srijeda i petak od 8.00 – 15.30 sati
· utorak i četvrtak od 8.00 – 18.00 sati


u pisarnicama gradske uprave Grada Zagreba, na slijedećim lokacijama:

- PU Centar – Ilica 25
- PU Črnomerec – Trg Francuske Republike 15
- PU Dubrava – Dubrava 49
- PU Maksimir – Petrova 116
- PU Medveščak – Draškovićeva 15
- PU Pešćenica – Zapoljska 1
- PU Novi Zagreb – Avenija Dubrovnik 12
- PU Sesvete – Trg Dragutina Domjanića 4
- PU Susedgrad – Sigetje 2
- PU Trešnjevka – Park Stara Trešnjevka 2
- PU Trnje – Ulica Grada Vukovara 56 a


POPIS ODOBRENIH I ODBIJENIH ZAHTJEVA BITI ĆE OBJAVLJEN NA OGLASNIM PLOČAMA PODRUČNIH UREDA GRADA ZAGREBA.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu ZET-a i Obrazac izjave o sastavu kućanstva dostupni su u svim pisarnicama Područnih ureda gradske uprave i na web-stranici Grada Zagreba (
www.zagreb.hrSocijalna prava“).

Za sve upite na raspolaganju je:

tel. 610 0284
fax 610 0229

e-mail:
gospodarstvo@zagreb.hr