clanak False

Vijeće za zaštitu potrošača - pozitivno mišljenje na besplatni prijevoz bicikala

 
29.03.2017.
Vijeće za zaštitu potrošača, kao savjetodavno tijelo gradonačelnika koje razmatra prijedloge i daje mišljenje gradonačelniku kad odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga, je na 6. sjednici, održanoj 29. ožujka 2017., dalo pozitivno mišljenje na Odluku o dopuni Odluke o cijenama javnog gradskog prijevoza Grada Zagreba.

Temeljem Odluke o izmjenama  i  dopunama  Odluke  o prijevozu  putnika  u  javnom  prometu (Službeni  glasnik Grada Zagreba  2/17), trgovačko društvo Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebački električni tramvaj obavljat će uslugu prijevoz bicikala autobusima na linijama u javnom gradskom prijevozu Grada Zagreba od 1. ožujka do 1. studenoga.

Odlukom o dopuni Odluke o cijenama javnog gradskog prijevoza Grada Zagreba odobrava se obavljanje besplatnog prijevoza bicikala autobusima u javnom gradskom prijevozu na području Grada Zagreba prema na brdskim autobusnim linijama 102 Britanski trg - Mihaljevac, 103 Britanski trg -  Kraljevec  te na izvanrednoj liniji 140 Mihaljevac – Sljeme.

Pravo na besplatnu uslugu mogu ostvariti svi korisnici javnog gradskog prijevoza. Vlasnici bicikle mogu staviti na posebne nosače koji se nalaze na stražnjem kraju autobusa i na taj si način olakšati dio planiranog puta.