clanak False

U Zagrebu održan okrugli stol „Razgovarajmo o demenciji - prekinimo stigmu“

01.10.2019.
U HRVATSKOJ SVAKI SAT JEDNA OSOBA OBOLI OD DEMENCIJE

Zagreb, 30. rujna – U sklopu javnozdravstvene akcije „Dani demencije“ koju su Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo i Povjerenstvo Grada Zagreba za demenciju organizirali tijekom rujna, održan je i Okrugli stol „Razgovarajmo o demenciji-prekinimo stigmu“. Okrugli stol je doprinos Grada Zagreba projektnim aktivnostima EU projekta „Improving Dementia Care in the Danube Region“ (INDEED),  kojeg je Grad Zagreb pridruženi partner. Cilj projekta je izrada Strategije Grada Zagreba za unapređenje skrbi za oboljele od demencije u skladu s Globalnim akcijskim planom za borbu s demencijom 2017 – 2025 Svjetske zdravstvene organizacije.

Na Okruglom stolu govorili su stručnjaci koji se u svome profesionalnom radu bave oboljelima od demencija, predstavnici Ministarstva zdravstva i Grada Zagreba kao lokalne (regionalne) samouprave. Organizacijom Okrugloga stola želi se podići razina informiranosti građana o problemima s kojima se susreću osobe oboljele od demencije te međusobno povezati institucije koje bi se trebale brinuti o oboljelima i njihovim obiteljima. Upravo iz toga razloga osnovano je i Povjerenstvo za demenciju Grada Zagreba na čelu s prof. dr. sc. Anom Stavljenić-Rukavinom.

„Grad Zagreb skrbi o osobama starije životne dobi već dugi niz godine i uključen je u nekoliko mreža na europskoj razini koje djeluju u tom području. S obzirom na to da je struka već prije deset godina naglašavala i upozoravala da će demencija postati veliki javnozdravstveni problem budućnosti, na nama je da unaprijedimo aktivnosti vezane za ovaj problem u gradu Zagrebu. Idući korak je donošenje Strategije na nacionalnoj razini, a u Gradu Zagrebu ne počinjemo od nule. Strategija će biti dodatni iskorak kako bismo učinili sve da bi osobe s demencijom što kvalitetnije živjele i imale što bolju skrb“, naglasila je prof. dr. sc, Ana Stavljenić-Rukavina, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba, potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagrebaia i predsjednica povjerenstva Grada Zagreba za demenciju.

Statistički podaci brojnih istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj od demencije boluje 90.000 osoba, a samo u gradu Zagrebu pomoć je potrebno osigurati za 17.000 pacijenata.

„Prateći svjetske trendove i kod nas se kao i u ostalim razvijenim zemljama broj starijih osoba neprestano povećava, a time i bolesti koje prate stariju dob. Jedna od tih bolesti je i demencija. I zato ćemo mi u Gradu Zagrebu  u budućnosti razvijati i ulagati  sredstva u razvoj i implementaciju integriranih usluga i servisa koji će pružati kvalitetnu i dostupnu skrb za sve kojima je potrebna, a posebno za starije i bolesne sugrađane. Pozivamo i Ministarstva zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da se intenzivno uključe u plan skrbi oboljelih od demencije, a koji treba biti skrojen prema potrebama konkretne osobe“, naglasio je dr. sc Vjekoslav Jeleč, dr. med., pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo.

Osim ovih aktivnosti, u suradnji s Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu proveden je projekt „10 radnih znakova Alzheimerove bolesti“ – kako pravovremeno prepoznati bolest, gradonačelnik Zagreba predvodio je  Hod sjećanja u Zagrebu (2013.), potpisana je Povelja o demenciji (2015.) te je Zagreb postao je prvi Grad u Hrvatskoj koji je pristupio inicijativi i postao Demenciji prijateljska zajednica (2017.)

„Sudjelovanje u EU projektu INDEED obvezalo nas je da izradimo Strateški dokument Grada Zagreba pomoću kojega će se pojačati mjere i intervencije za oboljele od demencije, ali i njihove obitelji. Grad Zagreb provodi niz aktivnosti i mjera u području skrbi za oboljele od demencije, no činjenica je da moramo razvijati nove usluge, pogotovo one socijalnog pristupa oboljelima u njihovom domu. To je od iznimne važnosti ne samo za Grad Zagreb, već i na nacionalnoj razini. Stoga je projekt INDEED pozitivan primjer dobre sinergije Ministarstva zdravstva RH i Grada Zagreba, budući da smo oboje dionici ovog velikog projekta u koji je uključeno deset zemalja Podunavske regije. Cilj projekta nije zdravstvene, već praktične naravi - svaka zemlja sudionica koja nema izrađen strateški dokument, treba ga donijeti nacionalnoj i lokalnoj razini sukladno potrebama oboljelih“, istaknula je Mirela Šentija Knežević, prof. log., univ. admin. urb., zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i koordinatorica EU projekta INDEED ispred Grada Zagreba.

Romana Galić, univ. spec.. act. soc., pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, osvrnula se na podršku oboljelima u zajednici kroz sustav socijalne skrbi: „Sustav socijalne skrbi osigurava smještajne kapacitete za bolesnike, pa danas u Zagrebu imamo tri doma u kojima je osigurana skrb i stručna pomoć za oboljele od demencije. To su dom Maksimir, Medveščak i Lašćina, a uskoro će za prihvat dementnih osoba biti osposobljen i dom Sveta Ana. Osiguravamo i usluge unutar vlastitog doma, a to je ono što i oboljeli i obitelji najčešće žele. Treća usluga koja je na raspolaganju oboljelima i njihovim obiteljima je dnevni ili poludnevni smještaj, što bitno olakšava obiteljima s takvim osobama. Neki domovi rade i s obiteljima jer one nose težak teret skrbi o oboljelima od demencije“.

Grad Zagreb, u suradnji s drugim udrugama provodi Edukaciju zdravstvenih djelatnika (u suradnji s NZJZ „Dr. Andrija Štampar“) – rano otkrivanje/prepoznavanje AB – gerontološke tribine; Alzheimer radionice – edukacija timova primarne zdravstvene zaštite u suradnji s Domovima zdravlja Zagreb, Dnevna bolnica za oboljele od Alzheimerove bolesti i druge demencije PB „Sveti Ivan“ – prva takvog tipa u RH, omogućava smještaj 20 osoba, Referentni centar Vrapče – prvi u Hrvatskoj, odjel psihogerijatrije  počeo je s radom davne 1959. godine, te je bio otvoren sve do 2018. godine, kad je odjel sa 99 kreveta zatvoren zbog kompletnog građevinskog preuređenja.

Globalnim akcijskim planom za borbu protiv demencije 2017-2025 Svjetske zdravstvene organizacije postavljeno je sedam ciljeva koji se trebaju ostvariti, a to su: 75 % posto zemalja članica Svjetske zdravstvene organizacije do 2025. godine moraju imati razvijen ili implementiran nacionalni plan/politiku o demenciji, 100 % zemalja moraju provoditi javnozdravstvene kampanje u svrhu osvještavanja problema demencije, a 50 % zemalja imate će najmanje jednu demencija-prijateljsku inicijativu; rezultati istraživanja o demenciji udvostručeni su između 2017. i 2025. godine na globalnoj razini, 50 % zemlja prikupljat će rutinske podatke o osnovnim pokazateljima demencije, ostvareni su ciljevi smanjenja rizika propisani Globalnim akcijskim planom za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti 2013-2020, dijagnosticirano je 50% osoba oboljelih od demencije u najmanje 50 % zemalja; 75% zemalja imat će razvijen sustav podrške i edukacije za njegovatelje oboljelih osoba.

Ostali sudionici Okrugloga stola bili su  Ivana Portolan Pajić, dr. med., zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo (Aktivnosti Grada Zagreba u mreži „Demenciji prijateljska zajednica“, daljnji planovi povjerenstva), prof. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med., ravnatelj Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“, (Podrška u zajednici kroz sustav organizirane dnevne bolnice za oboljele, važnost povećanja kapaciteta dnevnog smještaja na razini zajednice u cilju  podrške oboljelima i njihovim obiteljima te smanjenja hospitalizacija i institucionalizacije oboljelih), izv. prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu starijih osoba (Važnost uvođenja postupnika za rano otkrivanje Alzheimerove bolesti te dodatnog osposobljavanje formalnih i neformalnih njegovatelja), dr. sc. Marija Kušan Jukić, spec. psih., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – Centar za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti (Kako unaprijediti rano otkrivanje bolesti u ordinaciji liječnika obiteljske medicine na razini primarne zdravstvene zaštite), Dunja Skoko Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, Uprava za medicinsku djelatnost, načelnica Sektora za javno zdravstvo (Uloga države u skrbi za oboljele (Najključniju ulogu dionici EU Projekta INDEED projekta vide u političkoj volji kao i ulozi države te širokoj suradnji različitih sektora) te Tajana Dajčić, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest (Udruge bolesnika - značajan subjekt u sveobuhvatnoj skrbi i destigmatizaciji oboljelih).