clanak False

Subvencioniranje audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb u programima nakladnika televizija ili radija za 2012.

19.04.2017.

(objavljeno u Vjesniku 21. ožujka 2012.)

 

 

Na temelju članka 8. Odluke o subvencioniranju proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za 2012., s projekcijom za 2013. i 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

ZA SUBVENCIONIRANJE PROIZVODNJE I EMITIRANJA AUDIOVIZUALNIH I/ILI RADIJSKIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA OD INTERESA ZA GRAD ZAGREB U PROGRAMIMA NAKLADNIKA TELEVIZIJA ILI RADIJA ZA 2012.(doc)

 

O b r a s c i