clanak False

Rezultati Javnog poziva za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za 2016.

11.10.2016.
Nakon provedenoga Javnog poziva za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za 2016., objavljenoga 10. lipnja 2016., u skladu s Programom državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za razdoblje od 2015. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 15/15 i 7/16), temeljem Zaključka o odabiru korisnika državne potpore za 2016. što ga je 3. listopada 2016. donio gradonačelnik Grada Zagreba, subvencioniraju se sljedeći programski sadržaji:

Lista programskih sadržaja za dodjelu potpora za 2016.