clanak False

REZULTATI Javnog poziva za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za 2022.

12.12.2022.
Nakon provedenoga Javnog poziva za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za 2022., objavljenoga 24. kolovoza 2022., u skladu s Programom državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za razdoblje od 2022. do 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 22/22), temeljem Zaključka o odabiru korisnika državne potpore za 2022. što ga je 7. prosinca 2022. donio gradonačelnik Grada Zagreba, subvencioniraju se sljedeći programski sadržaji:

Lista programskih sadržaja za dodjelu potpora za 2022.
 
Zaključak o odabiru korisnika državne potpore za 2022.