clanak False

Projekt Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima Dunavskog sliva (URBforDAN)

21.01.2019.


NAZIV PROJEKTA: Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima Dunavskog sliva  
AKRONIM PROJEKTA: URBforDAN
PROGRAM: Program transnacionalne suradnje INTERREG DUNAV 2014.-2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.788.566,61 EUR
PARTNERI: 1 VODEĆI (Grad Ljubljana-Slovenija), 11 PROJEKTNIH PARTNERA (Slovenske šume-Sovenija, Grad Budimpešta i Mađarske šume-Mađarska, Grad Cluj-Napoca i Udruženje Grada Cluja-Rumunjska, Grad Zagreb i Hrvatske šume-Hrvatska, Grad Beč-Austrija, Grad Beograd i Srbija šume-Srbija, Grad Ivano Frankivsk-Ukrajina), 4 PRIDRUŽENA (Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a (FAO)-Italija, Grad Podgorica-Crna gora, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštita okoliša Kantona Sarajevo-Bosna i Hercegovina, Grad Prag-Češka)
TRAJANJE PROJEKTA: Lipanj 2018. – Studeni 2020.
KORISNIK PROJEKTA: Grad Zagreb u RH te ostali gradovi Projektni partneri
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.788.566,61 EUR (Grad Zagreb-214.118,37 EUR i Hrvatske šume 141.093,39 EUR, zajedno 355.211,76 EUR od toga iz EU fondova 301.929,99 EUR, a 53.281,77 EUR vlastita sredstva)
IZVORI FINANCIRANJA: EFRR (Europsku fond za regionalni razvoj), IPA (Instrument pretpristupne pomoći), ENI UA (Instrument europskog susjedstva za Ukrajinu), vlastita sredstva projektnih partnera
UPRAVLJAČKO TIJELO I ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO: Mađarsko Ministarstvo financija u Budimpešti
PRVOSTUPANJSKA KONTROLA: MRRFEU - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
SVRHA PROJEKTA: Projektnim aktivnostima uspostavit će se održiv način upravljanja i korištenja gradskih i prigradskih šuma (urbanih i periurbanih šuma).
Gradovi koji spadaju u obuhvat Programa transnacionalne suradnje Dunav upravljaju značajnim područjima prirodne i kulturne baštine u suradnji s drugim relevantnim nacionalnim i regionalnim institucijama. Mnoga od tih područja mogu se kategorizirati kao urbane i periurbane šume koje se smatraju „plućima grada“ i koje predstavljaju atraktivna područja za turiste te osiguravaju visoku kvalitetu života građanima kroz pružanje mogućnosti za rekreaciju.
URBforDAN projekt je iniciran na temelju sljedećih potreba i izazova identificiranih od strane projektnih partnera: dijeljeno i ponekad neriješeno vlasništvo; mnogobrojni sudionici jednog područja (vlasnici, upravitelji, korisnici); niska razina komunikacije i suradnje među dionicima; niska razina svijesti i korištenja mogućnosti ekosustava; slabo razvijena infrastruktura za rekreaciju, edukaciju, turizam i slično.
Kako bi se riješili iznad navedeni izazovi i postigao glavni cilj projekta – unaprijedilo stanje ekoloških i društvenih funkcija područja prirodne i kulturne baštine, s fokusom na urbane šume, ovim projektom se planira:
  • osigurati visoku kvalitetu zaštite i održivog upravljanja područjima prirodne i kulturne baštine
  • pružiti visokokvalitetnu interpretaciju prirodne i kulturne baštine za građane (edukacije) i posjetitelje uključenih gradova (turizam)
  • unaprijediti potencijal ovih područja u segmentima rekreacije i zdravih načina života
  • unaprijediti komunikaciju i suradnju između upravitelja urbanih šuma, njihovih korisnika i vlasnika.

OPĆENITO O PROJEKTU:
Urbane šume na području Grada Zagreba uglavnom se nalaze u sjevernom dijelu grada, na najnižim dijelovima planine Medvednice. Šume su okružene naseljima, a njihove površine se sve više smanjuju, što uvelike utječe na njihovo funkcioniranje i prirodnu ravnotežu. Urbane i periurbane šume u Zagrebu značajno su važnije od umjetno napravljenih parkova jer su prirodne, klimatogene i imaju brojne korisne funkcije, kao što su zaštita tla od erozije vode i vjetra, zaštita od poplava i klizanje tla, pročišćavanje kišnice i osiguranje kvalitete podzemnih voda, smanjenje klimatskih ekstrema, itd.
Provođenjem aktivnosti ovog projekta Grad Zagreb će zajedno s Hrvatskim šumama osigurati pravilno i održivo upravljanje šumom Grmoščica u skladu sa zelenim turizmom i zaustaviti njezinu degradaciju. Aktivnosti će uključivati ​​opremanje šume Grmoščica urbanom opremom, edukacije u “zelenoj učionici”, intenzivne promotivne aktivnosti, radionice s vlasnicima i korisnicima urbanih i periurbanih šuma, ali i istraživačke aktivnosti poput istraživanja i prezentacije potencijala budućeg razvoja i upravljanja  Grmoščicom.