clanak False

Prava socijalne skrbi Grada Zagreba

25.09.2023.

Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/2229/2208/23 i 30/23) utvrđuju se prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/2246/22119/22 i 71/23), osigurava Grad Zagreb.

Na taj način Grad Zagreb, kao jedinica lokalne samouprave dodatno skrbi za građane poboljšavajući njihove životne uvjete, a obuhvaća sve dobne skupine uključujući djecu od dojenačke dobi do građana starije životne dobi.