clanak False

Osobe starije životne dobi

22.01.2024.

Izrazitim rastućim demografskim trendom starenja zagrebačkog i hrvatskog pučanstva, grad Zagreb nimalo ne zaostaje za drugim europskim gradovima zemalja Europske unije. To je osobito vidljivo iz gerontoloških pokazatelja dobne i spolne strukture pučanstva kao i udjela pojedinih dobnih skupina u ukupnom stanovništvu grada Zagreba i Hrvatske.

Prema konačnim rezultatima Popisa stanovništva 2021. godine u Zagrebu žive 158.773 osobe stare 65 i više godina (62.517 muškaraca i 96.256 žena) te iste čine 20,7 % ukupne zagrebačke populacije (Državni zavod za statistiku, 2022.). Zamjetno je povećanje udjela starijih osoba za 16,1 % u odnosu na zadnju popisnu 2011. godinu, odnosno za 22.003 starije osobe. Treba istaknuti i značajan broj osoba u dubokoj starosti (85 i više godina života), koje su u 2021. godini zastupljene s udjelom od 10,9 % ukupnog broja starijih osoba u gradu Zagrebu (Državni zavod za statistiku, 2022.).
 

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Ured) sukladno Odluci o socijalnoj skrbi provodi postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi, od kojih se većina odnosi i na osobe starije životne dobi.

U cilju poboljšanja kvalitete života starijih sugrađana, Ured osmišljava projekte i programe, sustavno provodi niz aktivnosti, organizira akcije i manifestacije te izdaje publikacije.
Domovi za starije osobe kojima je Grad Zagreb osnivač

Domovi za starije osobe drugih osnivača u Gradu Zagrebu (privatni domovi)

Obiteljski domovi za starije osobe