clanak False

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

02.01.2023.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu treba priložiti:

1.preslik osobne iskaznice nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva
2.dokaz o pravu korištenja objekta (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
3.preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika
4.dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji
5. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
6. Izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
7. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija,
8. Izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
9. Nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
10. Dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara odnosno dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu,
11. Upravna pristojba u iznosu od 9,29 eura uplaćuje se na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, svrha: upravna pristojba – ugostiteljske usluge na OPG-u
 
Zahtjevi moraju biti vlastoručno potpisani, a mogu se predati osobno u pisarnici ili putem pošte. Zahtjevi koji se šalju putem e-pošte moraju imati kvalificirani elektronički potpis.

 
 E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (putem eTurizam na e-građanima i putem maila)
  • Obrazac zahtjeva se ispuni i potpiše kvalificiranim elektroničkim potpisom 
  • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu gospodarstvo-djelatnosti@zagreb.hr s naslovom: e-zahtjev -OPG, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
  • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost. (izvršnog rješenja)
 
Obrasci:
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Odjava pružanja ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu


Propisi: