clanak False

OBAVIJEST VLASNICIMA STANOVA/KUĆA I ZAŠTIĆENIM NAJMOPRIMCIMA KOJI SU KORISTILI STANOVE U OBJEKTIMA KOJI SU OŠTEĆENI U POTRESU koji je zadesio grad Zagreb 22.03.2020. TE SU UTVRĐENI NEUPORABLJIVIM

Ispravak Izjave - prilog Obrazac 1
15.05.2020.
Dana 7. svibnja 2020. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o najmu stanova koja je objavljena 12. 05. 2020. u Službenom glasniku Grada Zagreba te će stupiti na snagu  dana 20. 05. 2020.
Navedenom Odlukom omogućeno je vlasnicima stanova/kuća i zaštićenim najmoprimcima, koji su u vrijeme potresa 22.03.2020. stanovali u stanu/kući i imali prijavljeno prebivalište na adresi stana/kuće te se nalaze u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju, a isti su zbog oštećenja prouzročenih potresom utvrđeni neuporabljivim, stambeno zbrinjavanje dodjelom stana u najam na određeno vrijeme do završene obnove stana/kuće.
Zahtjevi za dodjelu stana u najam temeljem članka 7.b Odluke o najmu stanova podnose se na propisanom obrascu i dostavom tražene dokumentacije (popis dokumentacije sastavni je dio obrasca):  
            
- Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1,
​osobe koji se nalaze iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju,
kontakt: tel. 01/6101 810; 01/6101 801, mail: guszoi@zagreb.hr
Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom  mogu se predati putem mail-a na adresu guszoi@zagreb.hr , osobno, uz prethodnu najavu na broj tel: 6101 810, radnim danom od 08,00  do  15,30 sati ili putem pošte na adresu Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel socijalne skrbi, Zagreb, Nova cesta 1 s naznakom – zahtjev za stambeno zbrinjavanje nakon potresa.

- Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14,
hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji koji se nalaze iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju
(kontakt: tel. 01/6100 389; 01/6100 343 i 01/6100 368, mail: branitelji@zagreb.hr )
Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom  mogu se predati putem mail-a na adresu branitelji@zagreb.hr , osobno na porti Gradskog ureda za branitelje, Zagreb, Vodnikova  14   radnim danom od 08,00 do 15,00 sati ili putem pošte na adresu Ureda s naznakom – zahtjev za stambeno zbrinjavanje nakon potresa.
 
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o najmu stanova
 
Izvadak iz Odluke o najmu stanova, članak 7. stavak 2.
 
Zahtjev Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom  s Popisom dokumentacije (Word)
 
Zahtjev Gradskom uredu za branitelje s Popisom dokumentacije (Word)
 
 Napomena: Isprava pod točkom 1. koju ste dužni priložiti uz Zahtjev - Potvrda kojom se potvrđuje da je zgrada/kuća pregledana od stručnjaka za brzu procjenu oštećenja, kojom prilikom je utvrđeno da je zgrada/kuća neuporabljiva zbog oštećenja – više na Grad Zagreb službene stranice - Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih. 
 
Navedeni uredi nadležni su utvrditi ispunjavate li uvjete iz članka 7.b izmjena Odluke o najmu stanova.
Za podnositelje zahtjeva za koje nadležni Ured (Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom odnosno Gradski ured za branitelje) utvrdi da ispunjavaju propisane uvjete dostavit će obrazloženo mišljenje/preporuku  i dokumentaciju na kojem je isto temeljeno na rješavanje Povjerenstvu za davanje stanova u najam putem Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada.
Povjerenstvo za davanje stanova u najam će u okviru raspoloživog stambenog fonda predložiti stambeno zbrinjavanje najmom gradskog stana na određeno vrijeme do povratka u obnovljeni stan/kuću,  osoba/obitelji  koje u potpunosti ispunjavaju propisane uvjete propisane člankom 7. b Odluke. Na prijedlog Povjerenstva Gradonačelnik Grada Zagreba donijet će  Zaključak o davanju  stana u najam na određeno vrijeme do povratka u obnovljeni stan/kuću koje su koristili do potresa 22.03.2020. Za korištenje stanova korisnici će biti dužni plaćati zaštićenu najamninu i sve druge troškove stanovanja (struja, voda, grijanje i dr.).