clanak False

Davanje stanova u najam

19.04.2017.


Odluka o najmu stanova - preuzmite ovdje.

Odluka o dopuni Odluke o najmu stanova - preuzmite ovdje.

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o najmu stanova - preuzmite ovdje