clanak False

Nacrt akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2020. do 2022. godine

25.11.2020.

2020.