clanak False

Knjiga državljana - domovnica

19.04.2017.

O hrvatskom se državljanstvu vode evidencije - knjige državljana, a vode ih matični uredi.
O zahtjevu za stjecanje ili za prestanak hrvatskog državljanstva odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno, rješenje o stjecanju i prestanku državljanstva donosi ministar unutarnjih poslova. Zahtjev za stjecanje ili za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici.

Vođenje knjige državljana u Gradu Zagrebu
U Gradu Zagrebu se knjiga državljana vodi u 11 matičnih ureda po područnim odsjecima te u Odsjeku za poslove središnjih evidencija, Područni odsjek Medveščak, Draškovićeva 15,  za hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Za hrvatske državljane koji su upisani u knjige državljana u Gradu Zagrebu domovnica se može zatražiti u bilo kojem matičnom uredu na području Grada Zagreba, bez obzira na mjesto upisa.
Hrvatski državljanin koji ima prebivalište u Gradu Zagrebu, a na području Republike Hrvatske je upisan u knjigu državljana, može tražiti prijenos dosadašnjeg upisa u knjigu državljana u Gradu Zagrebu.

Izdavanje domovnica
Domovnica se izdaje na zahtjev osobe koja ima pravni interes.
Za domovnicu se naplaćuje upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna.

Matica Grada Zagreba