clanak False

Javni poziv za izbor neovisnih procjenitelja

19.04.2017.

Predmet ovog javnog poziva je sastavljanje Popisa neovisnih procjenitelja za vrednovanje i bodovanje programa projektnih aktivnosti u postupku dodjele potpore za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika sukladno Programu poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. u dijelu povezanom s Mjerom 2.6. Potpore internacionaliziranju poslovanja malih i srednjih poduzetnika.
 
Rok za dostavu prijava jest 4. svibnja 2015.
 
·         Tekst Javnog poziva
 

Obrazac PNP i traženi format životopisa je potrebno preuzeti, ispuniti elektroničkim putem, isprintati (nije potrebno u boji) te dostaviti u papirnatome obliku s originalnim potpisom podnositelja prijave.
 
Obrazac PNP mora biti u cijelosti ispunjen (odgovoreno na sva pitanja prema navedenoj uputi u obrascu) te nije dopušteno mijenjanje teksta i/ili oblika obojenih polja. Iznimno se dopušta dodati/oduzeti retke, ako je tako u obrascu istaknuto. 
 
·         Obrazac PNP
·         CV-Template_HR
·         NKD 2007. - tablica
 

Prijave s naznakom "Prijava pružatelja savjetodavnih usluga korisnicima potpore” se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu:
 
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO
10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1